รับงาน 3D Animation ครบวงจร ผ่านงานต่างๆ มาแล้วกว่า 10 ปีได้แก่
- 3D Animation On TV
- สื่อการเรียนการสอน
- วิทยากรณ์อบรมโปรแกรม Blender (3D Animation Software)
- Produc Presentation ในหลายบริษัท
- Presentation Motion Graphic
- ออกแบบตกแต่งภายนอกภายใน สภาพแวดล้อมตัวอาคาร
- ออกแบบตัวการ์ตูน
- Sticker LINE
สนใจติดต่อ : 086-454-3397