วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Sony Syber short [Modeling with Blender 2.49b]ปั้นโมเดลใน Blender นะครับ แล้ว เอามาใส่ Texture ใน 3Dsmax และ Render Output

This Project Modeling in Blender 2.49b ,First . Texture and Render with 3DsMax

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น