วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Blender 2.5 Tutorial - Shape Key animation Part02

Shape Key Animation Tutorial p2-1 from Kritsana Assadong on Vimeo.Shape Key Animation Tutorial p02-2 from Kritsana Assadong on Vimeo.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น