วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

Blender Advance สอนทุกอย่างที่อยากรู้ ด้วยโปรแกรม Blender ราคา 8500 บาท


Blender Advance สอนทุกอย่างที่อยากรู้

 เรียนแบบออนไลน์ ราคา 8500 บาท

ติดต่อได้ที่

Tel                          :  0864543397
Skype                     :  Kitsana Asadong
Hangout                 :  domeyarmyen@gmail.com
Teamviewer            : kitsana, domeyarmyen@gmail.com
 facebook page       : https://www.facebook.com/Domy_Graphy-3d-680695778613271/?fref=nf
personal Facebook : https://www.facebook.com/yarmyen
                    ______________________________________________

บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน

ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 015-8-15397-1 
ธ.ไทยพานิชย์ เลขบัญชี 406-875583-9
ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 986-0-12136-2
ธ.ทหารไทย เลขบัญชี 410-2-46839-6
ธ.ออมสิน
เลขบัญชี 055040190740
ธ.ธกส. เลขบัญชี 020081996064
                    ______________________________________________
 
**ติดต่อก่อนชำระค่าเรียนเพื่อทำการทดสอบการสื่อสาร 1-2 วัน**

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- ความรู้ความเข้าใจเรื่องงาน 3D Modeling และ Animation จากนักสร้างงาน 3D Modeling และAnimation และการออกแบบตัวละครที่มีประสปการณ์มาแล้วกว่า 10 ปี

- สามารถสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นเวลา 1 ปี

- ราคาค่าเรียนที่ไม่แพงจนเกินไป

- ไม่ต้องเดินทาง(ลดค่าใช้จ่ายการเดิทาง) สามารถเรียนที่บ้านได้ด้วยเครื่องมือติดต่อต่างๆ หลากหลาย

-สามารถกำหนดเวลาเรียนได้อย่างอิสระ

- มีการอัดวิดีโอขณะสอนและส่งให้ดูย้อนหลังได้

- ผู้สอนจะประเมินความสามารถในการเรียนและเพิ่มเวลาเรียนให้ได้ตามความเหมาะสม


สิ่งที่ผู้เรียนต้องมี
1. Internet ที่มีความเร็วตั้งแต่ 10 Mb ขึ้นไป(ไม่ควรเป็นเน็ตหอ แต่ถ้าเน็ตหอแรงมากก็ลองติดต่อทดสอบก่อนเรียนได้)
2. Computer PC หรือ note book ที่ทำ 3D ได้ดีพอสมควร
3.เวลาในการเรียนควรมีให้ตั้งแต่ 1-3 ชั่วโมง ตามแต่ช่วงวันที่ได้ตกลงกัน
4. Head phone ที่ให้เสียงได้ดีพอสมควร

5.โปรแกรม Skype หรือใช้ Hangout 

ตัวอย่างที่สิ่งสอน
ตารางเรียน Advance Modeling and Rigging + SLR 
36 ชั่วโมง

ครั้งละ 3 ชั่วโมง เท่ากับเรียน 12 ครั้ง

ครั้งที่ 1
ธิบายองค์ประกอบโดยรวมของ Blender
 -เนื้อหาทบทวน Basic
 -User Preferaences การ Setup โปรแกรม Blender ในส่วนต่างๆทบทวนการใช้งาน (ทบทวนและระดับ Advance )
 -การใช้งาน 3D view (สร้างความเข้าใจในขั้นตอนที่ยากขึ้น)
 -การ Save / import/Export (สร้างความเข้าใจในขั้นตอนที่ยากขึ้น)
 -การ Append file (สร้างความเข้าใจในขั้นตอนที่ยากขึ้น)
 -การ Draft หรือการใช้ Plan อ้างอิงการขึ้นรูป
 -ความรู้ในด้านวัตถุ การเปลี่ยนแปลงวัตถุ และทฤษฎี 3D Systemในระดับสูง
 -การ Selection ที่ในลักษณะต่างๆโดยละเอียด
 -ความสามารถของ Out Liner
 -Advance Transformation
 -การ Duplicate
 -การทำงานด้วยระบบ Layer แบบต่างๆ
 -Advance 3D view port mode (Draft view and Perspective view)
 -Oriantation
 -Pivot และคุณสมบัติของ Pivot การใช้งานและการประยุต์ใช้
 -Advance Snap tools
 -การรวมและแยกวัตถุ
 -Object Group และประโยชน์การใช้งาน
 -Advance Modifiers Function

ครั้งที่ 2
การสร้างชิ้นงานในเท็คนิกต่างๆ (ทบทวนและระดับ Advance )
 -Advance Extrude
 -Advance transformation in Edition mode
 -Advance and Special Tools
 -Work shop การสร้างชิ้นงาน จาก 2D Profile เป็น 3D Solid
 -Work shop การสร้างชิ้นงานทั่วไป
 -Work shop การสร้างชิ้นงานแบบอ้างอิง Dimension

ครั้งที่ 3
 -หลักการเรียงตัว Polygon หรือ Polygons topology ขั้นสูง
  เข้าใจหลักการของการเรียงตัวของ Polygon ในงานแขนงต่างๆ
 - Character design
 - การปั้นตัวละคร
 การบ้าน Modeling ตัวการ์ตูน 1 ตัว


ครั้งที่ 4
 - การปั้นคนแบบ realistic
 อธิบาย Topology ตาม Anatomy
 - retopology

ครั้งที่ 5
 ส่งการบ้าน เรียนเพิ่มเติม
 Advance Material
 -ความเข้าใจธรรมชาติของ Material สู่หลักการ 3D
 -การทำความเข้าใจสีของวัตถุและการกำหนด
 -การตกกระทบของแสงและการประยุกต์ใช้
 -หลักการของและการใช้งาน Emitter object Surface
 -Wire Material mode
 -Volumetrix Material
 -Advance Transparency
 -Advance Reflection
 -Advance Refraction
 -คุณสมบัต Texture (Texture Map / Texture Image file)
 -UV Texture
 -Cycles render introduction

ครั้งที่ 6
 -Cycles render 
 -cycles node
 -texture node

 Light thing Concept 
 -HDRI
 -Emition
 -Plugin renderer engine อื่นๆ
 -Luxrender
 -yafaray

ครั้งที่ 7
 Animation and Rigging Control
 -หลักการ Animation พื้นฐาน
 -Transform Animation
 -Graph Editor
 -Drop sheet Editor
 -NAL Editor
 -การใช้งานร่วมกันระหว่างGraph Editor , Drop sheetและ NAL
 -Modifier Animation

ครั้งที่ 8
 Advance Rigging Control
 Concept and thepry
 -Manual Human rigging


ครั้งที่ 9
 -Manual Animal rigging

ครั้งที่ 10
 Meta rigging
 - Genereting rigging control
 - Waight Paint


ครั้งที่ 11
 Face rigging
 - Concept and theory
 - rigging Control
 การบ้าน Rigging Simple Character

ครั้งที่ 12
 Camera Control
 Compositing and Out pute
 node Compositing
 Video Sequencer
 การใช้งาน Particle
   -ทำความเข้าใจการทำงานของ Particles เบื้องต้น
   -การกำหนดรูปแบบ Particles
   -การกำหนด Animation ของ Particles
   -work shop
 Physics and Dynamic
 -Mass Simulation
 -Cloth Simulation
 -Fluid Simulation
 -Smoke Simulation
 -Soft body simulation

***การเรียนการจะเพิ่มชั่วโมงเรียนได้ เพื่อความยืดหยุ่มแก่ความพร้อมในการเรียนในแต่ละเรืิ่องของผู้เรียน***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น